کاربرد محصول

کاربرد محصول:

1. قطعات برای روشنایی خودرو

2. لوازم جانبی موتور

3. قطعات سیم کشی خودرو

4. تعلیق خودرو

5. ملحقات لیفتراک

6. محصولات لاستیکی تسهیلات ترافیکی

7. قطعات لاستیکی الکتریکی

8. لوازم جانبی تجهیزات ورزشی و بهداشتی

9. نوار آب بندی اکستروژن

10. قطعات لاستیکی و پلاستیکی