بازار تولید

ما مشتریانی از بازار داخلی و خارجی داریم. تیم فروش خارج از کشور برای برقراری ارتباط خوب به زبان انگلیسی صحبت می کند.

بازار اصلی فروش ما:

داخلی 60%

آمریکای شمالی 20 درصد

اروپا 18 درصد

بقیه آسیا و اقیانوسیه 2%